Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het apenpokkenvirus