Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over de beantwoording van de vragen over discriminatie bij de controle op de Basisregistratie Personen