Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over herhaalprikken voor mensen onder de zestig jaar