Antwoorde op vragen van de leden Boswijk en Agnes Mulder over het stopzetten van een door Buitenlandse Zaken gefinancierd vrouwenrechtenactivistenprogramma in Afghanistan