Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over het stemmen voor mensen met een beperking