Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over het bericht ‘Gebrekkig spooronderhoud leidde tot ontspoorde trein bij Groningen’