Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de schrijnende situatie van een Iraniër die met de dood wordt bedreigd