Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het ‘Memorandum of Understanding’ tussen het WEF en Denemarken