Antwoord op een vraag van het lid Jansen over onteigening