Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het gebrek aan aandacht voor de gesubsidieerde rechtsbijstand op rechtenopleidingen