Antwoord op vragen van de leden Thijssen en Bromet over de Afrikaanse varkenspest naar aanleiding van het bericht 'Zorgen over uitbraak varkenspest pal over de grens in Duitsland'