Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de situatie met betrekking tot de Oeigoeren