Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over communicatie tussen Ministers, Staatssecretarissen en ambtenaren en het WEF