Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Nispen over getroffen maatregelen op het Ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de lessen uit het Toeslagenschandaal op gebied van hardheden en de informatiehuishouding