Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over getroffen maatregelen op het Ministerie van Financiën naar aanleiding van de lessen uit het toeslagenschandaal op gebied van hardheden en de informatiehuishouding