Antwoord op vragen van de leden Bikker en van der Staaij over het bericht 'Te weinig rechters in Gelderland, 1500 rechtszaken geschrapt'