Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over de escalatie van de boerenprotesten