Het bericht ‘Kabinet overweegt asielopvang op zee, huidige situatie kan nog weken duren’