Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het (tijdelijk) sluiten van de Spoedeisende Hulpafdeling in Zoetermeer