Antwoord op vragen van het lid Van Haga over puntief onderzoek door de IGJ ten aanzien van de voorganger van Baptistengemeente De Rank