Het bericht dat TBS-patiënten die geriatrische zorg nodig hebben nu nergens terecht kunnen.