Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Marijnissen over de prijscap op energie