Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over de salderingsregeling