Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over problemen met Wmo-voorzieningen bij een verhuizing