Agenda ministerraad 24 juni 2022

Kenmerk : 4273688 Vergadering te houden op vrijdag 24 juni 2022 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen in aansluiting aan de Ministerraad van het Koninkrijk _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Hamerstukken a. Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de politie in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van de Politiewet 2012 ( M inister van J &V) b. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Verzamelwet IenW 2021) ( M inister van I &W) c. Besluit houdende u…