Agenda ministerraad 1 juli 2022

Kenmerk : 4274484 Vergadering te houden op 1 juli 2022 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10. 15 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Notulen van de vergadering van 10 juni 2022 (nr. 3769432 ) 2. Hamerstukken a. Wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen ( M inister van V WS ) 3. Oekraïne a . Conclu sies RVI - OEK d.d. 28 juni 2022 4 . Buitenlands beleid a. Conclu sies van de coördinatiecommissie d.d. 28 juni 2022, n…