Agenda ministerraad 5 juli 2022

Kenmerk : 4275822 Vergadering te houden op 5 juli 2022 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 12.00 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Voorstel van wet houdende goedkeuring van de Protocollen betreffende toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Noord - Atlantisch Verdrag ( Minister van BZ en Defensie) XX. Besluitenlijst II Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad x stukken zijn rondgezonden o stukken worden rondgezonden stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst stukken worden uitgede…