Agenda ministerraad 15 juli 2022

Kenmerk : 4277352 Vergadering te houden op vrijdag 15 juli 2022 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen in aansluiting aan de m inisterraad van het Koninkrijk _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1a. Notulen van de vergadering van 17 juni 2022 (nr. 3770011 ) 1b. P - Notulen van de vergadering van 17 juni 2022 (nr. 3770438 ) 1c. Notulen van de vergaderin g van 1 juli 2022 (nr.3770427) 1d. P - Notulen van de vergaderin g van 1 juli 2022 (nr.3770492) 2. Hamerstukken a. Besluit houdende vaststelling van de decentralisatie - en integratie - uitkeringen aan …