Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 15 juli 2022

Kenmerk : 4277218 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 15 juli 2022 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 11.0 0 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld 1 . Notulen van de vergadering van 24 juni 2022 (nr.3770033) Vastgesteld 2. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Internationale Financieringsmaatschappij inzake de vestiging en het functioneren van een kantoor op Sint Maarten ( Minister van BZ) Het verdrag betr…