Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 15 juli 2022

Kenmerk : 4277179 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 15 juli 2022 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens in aansluiting aan de ministerraad van het Koninkrijk e n 's middags voortge zet _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld 1a. Notulen van de vergadering van 17 juni 2022 (nr.3770011) Vastgesteld 1b. P - Notulen van de vergadering van 17 juni 2022 (nr.3770438) Vastgesteld 1c. Notulen van de vergadering van 1 juli 2022 (nr.3770427) Vastgesteld 1d. P - Notulen van de vergadering van 1 juli 2022 (nr.3770492) Vastgesteld 2…