Agenda ministerraad 31 augustus 2022

Kenmerk : 4283817 Vergadering te houden op 31 augustus 2022 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen s avonds om 20 .00 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1. Augustusbrief 2 . Belastingplan a1 . Wetsvoorstel Belastingplan 2023 ( S taatssecretaris van Financiën F &B ) a2. Verzoek om spoedadvies Raad van State 3. Besluitvorming over de Pallas - reactor ( M inister van V WS) Zie MR 26 augustus 2022, pt.11 4 . Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn geweest of op korte termijn zullen komen 5 . Behandeling van de bij de …