Agenda ministerraad 26 augustus 2022

Kenmerk : 4282778 Vergadering te houden op vrijdag 26 augustus 2022 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen in aansluiting aan de ministerraad van het Koninkrijk ______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Notulen van de vergadering van 8 juli 2022 (nr. 3770732 ) 2 . Hamerstukken a. Besluit tot wijziging van het besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen naar aanleiding van het voortaan verplicht melden van informatie over de vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen ( S taatssecretaris van I &W) 3 . Augustusbrief 4 . Belastingplan a. We…