Agenda ministerraad 30 september 2022

Kenmerk : 4290064 Vergadering te houden op vrijdag 30 september 2022 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen in aansluiting aan de Ministerraad van het Koninkrijk _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Hamerstukken a . Wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het voorzien in een grondslag voor nadere regels over nood - en alarmsystemen ( Minister van LNV ) b . Wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de periodieke registratie van de orthopedagoog - generalist en de klinisch technoloog ( M inister van …