Agenda ministerraad 3 februari 2023

Kenmerk : 4314533 Vergadering te houden op vrijdag 3 februari 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 11. 3 0 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 a . Notulen van de vergadering van 13 januari 2023 (nr. 3779352 ) 1 b . Notulen van de vergadering van 20 januari 2023 (nr. 3779588 ) 2. Hamerstukken a. Wijziging van het besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met de introductie van de D - erkenning inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht en enkele andere aanpassingen ( M inister van I &W ) 3. O…