Agenda ministerraad 10 februari 2023

Kenmerk : 4315952 Vergadering te houden op vrijdag 10 februari 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10.00 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1a. Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr. 3779790 ) 1b. P - Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr. 3779853 ) 2 . Buitenlands beleid a. Brief aan de Tweede Kamer inzake eerste incidentele suppletoire begroting 2023 inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit ( M inister van BZ ) b. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkri…