Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 10 februari 2023

Kenmerk : 4315469 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 10 februari 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 11 .00 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld . 1a. Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr.3779790) Vastgesteld . 1b. P - Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr.3779853) Vastgesteld . 2 . Buitenlands beleid a. Brief aan de Tweede Kamer inzake eerste Incidentele Suppletoire B egroting 2023 inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit ( M inister van BZ) De brief ga…