Agenda ministerraad 24 februari 2023

Kenmerk : 4318147 Vergadering te houden op 24 februari 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen in aansluiting aan de Ministerraad voor het Koninkrijk _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1. Notulen van de vergadering van 3 februari 2023 (nr.3780050) 2. Hamerstukken a. Wijziging van het besluit diergeneeskundigen ( M inister van L NV) 3 . Buitenlands beleid a . Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 21 februari 2023, nr. 7 ( Minister van BZ ) b . B uitenlands beleid en internationale missies 4 . EU - implementatie a. Protocol tot wijziging va…