Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 24 februari 2023

Kenmerk : 4317976 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 24 februari 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 10.00 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1. Notulen van de vergadering van 27 januari 2023 (nr.3779780) Vastgesteld. 2. Overeenkomst tussen de Staten van de Benelux en Mongolië betreffende de terug - en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen, met uitvoeringsprotocol ( Mi nister van B Z ) Het verdrag regelt de verplichtingen over en weer tussen de B enelux - staten enerzi…