Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 24 februari 2023

Kenmerk : 4317924 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 24 februari 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen aansluitend aan de ministerraad van het Koninkrijk _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1. Notulen van de vergadering van 3 februari 2023 (nr.3780050 en nr.3780456 ) Vastgesteld. 2. Hamerstukken a. Wijziging van het besluit diergeneeskundigen ( M inister van L NV ) De m inisterraad heeft op 21 oktober 2022 ingestemd met de voorhang aan beide Kamers van de Staten - Generaal van het ontwerpbesluit houdende wijziging van h…