Agenda ministerraad 10 maart 2023

Kenmerk : 4320 701 Vergadering te houden op vrijdag 10 maart 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 11.30 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1a. Notulen van de vergadering van 10 februari 2023 (nr. 3780451 ) 1b. Notulen van de vergadering van 17 februari 2023 (nr. 3780762 ) 1c. P - Notulen van de vergadering van 17 februari 2023 ( nr. 3781073) 2. Hamerstukken a . Besluit tot w ijziging van het besluit Erfgoedwet archeologie in verband met het toevoegen van uitzonderingen op het opgravingsverbod en en kele andere aspecten ( S t…