Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 10 maart 2023

Kenmerk : 3781156 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 10 maart 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 11.30 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1a. Notulen van de vergadering van 10 februari 2023 (nr.3780451) Vastgesteld. 1b. Notulen van de vergadering van 17 februari 2023 (nr.3780762 en nr.37801290 ) Vastgesteld. 1c. P - Notulen van de vergadering van 17 februari 2023 (nr.3781073) Vastgesteld. 2. Hamerstukken a. Besluit tot wijziging van het besluit Erfgoedwet archeologie in verband met het toevoegen va…