Agenda ministerraad 17 maart 2023

Kenmerk : 4321863 Vergadering te houden op vrijdag 17 maart 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10.00 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1a. Notulen van de vergadering van 24 februari 2023 (nr. 3780972 ) 1b. P - Notulen van de vergadering van 24 februari 2023 (nr. 3781090 ) 2 . Buitenlands beleid a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 14 maart 2023, nr.10 (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken) b. B uitenlands beleid en internationale missies 3 . EU - implementatie a. Wijziging van het besluit uitvoering EU …