Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 17 maart 2023

Kenmerk : 4321297 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 17 maart 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 11 . 15 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1a. Notulen van de vergadering van 24 februari 2023 (nr.3780972 en nr.3781487 ) Vastgesteld. 1b. P - Notulen van de vergadering van 24 februari 2023 (nr.3781090) Vastgesteld. 2 . Buitenlands beleid a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 14 maart 2023, nr.10 ( M inister van B Z ) De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 1 …