Agenda ministerraad 14 april 2023

Kenmerk : 4326463 Vergadering te houden op vrijdag 14 april 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10.00 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1. Notulen van de vergadering van 24 maart 2023 (nr. 3781892 ) 2. Hamerstukken a. Wijziging van het besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen aan de omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen ( S taatssecretaris van I&W) 3 . Oekraïne a. Brief aan de Tweede Kamer inz…