Agenda ministerraad 17 mei 2023

Kenmerk : 4331 286 Vergadering te houden op woensdag 17 mei 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10.00 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Hamerstukken a . Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 ( M inister voor VRO) 2 . Buitenlands beleid a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. van 15 mei, nr.19 ( M inister van BZ) b. B uitenlands beleid en internationale missies 3 . EU - implementatie a. Besluit implementatie richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen ( M inister van Financiën ) b. Wijziging van h et Besluit bo…