Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 23 juni 2023

Kenmerk : 4336313 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 23 juni 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 11.30 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1 . Hamerstukken a. Besluit houdende de intrekking van het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen en wijziging van enkele andere Warenwetbesluiten ( M inister van V WS ) Het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen is overbodig geworden en d aarom is besloten deze amvb in te trekken. De nog resterende relevante bepalingen word…