Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 30 juni 2023

Kenmerk : 4337406 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 30 juni 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 09.30 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld 1. Notulen van de vergadering van 26 mei 2023 (nr.3784010) Vastgesteld 2. Beleidsnota Mensenrechten - Democratie - Internationale Rechtsorde ( Minister van B Z) Zie MR 9 juni 2023, pt.11a2 De beleidsnota beschrijft hoe het Koninkrijk der Nederlanden kan bijdragen aan het wereldwijd waarborgen van mensenrechten, de democratische rechtstaat en de internationale recht…