Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 30 juni 2023

Kenmerk : 4337430 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 30 juni 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen i.a.a. ministerraad van het Koninkrijk _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1. Notulen van de vergadering van 9 juni 2023 (nr.3784551) Vastgesteld. 2. Hamerstukken a. Besluit tot wijziging van enkele luchtvaartbesluiten ten behoeve van de introductie van de paramotortrike ( Minister van I&W) Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit burgerluchthavens en het Bes…