Agenda ministerraad 18 augustus 2023

Kenmerk : 4344565 Vergadering te houden op 18 augustus 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 11 .45 uur _______________________ I Agenda 0. Vaststelling agenda 1 . Notulen van de vergadering van 7 juli 2023 (nr. 3785176 ) 2 . Buitenlands beleid a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 15 augustus 2023, nr.29 ( M inister van B Z ) b. B uitenlands beleid en internationale missies c. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 18 juli 2023, nr.28 ( M inister van B Z ) 3 . Internet consultaties a. Internetc onsultatie van con cept Fiscale verzame…