Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 18 augustus 2023

Kenmerk : 4344163 Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 18 augustus 2023 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 11.45 uur _______________________ 0. Vaststelling agenda Vastgesteld. 1. Notulen van de vergadering van 7 juli 2023 (nr.3785176) Vastgesteld. 2. Buitenlands beleid a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 15 augustus 2023, nr.29 ( M inister van B Z ) De conclusies ten aanzien van de volgende onderwerpen zijn vastgesteld: 1 BNC - fiches 1.1 Fiche 1: Digitale euro 1.2 Fiche 2: Richtlijnvoorstel snellere en veiligere 2 Stand…